Er is momenteel een wachttijd van meer dan 16 weken. Dit geldt voor aanmelding en behandeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt in aanmelding tussen verschillende diagnoses. 
De praktijk werkt niet met een wachtlijst. 

Voor andere psychotherapeuten zie: www.lvvp.info. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Laatste update: