Er is momenteel een wachttijd van 4 weken. Dit geldt voor aanmelding en behandeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt in aanmelding tussen verschillende diagnoses. 
De praktijk werkt niet met een wachtlijst. 

Voor andere psychotherapeuten zie: www.lvvp.info. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Laatste update: